Služby

Konzultácie v oblasti energií

Efektívne využitie energií signifikantne prispieva k redukcii prevádzkových nákladov a to nielen pre domácnosti, ale aj podnikateľské subjekty. Vďaka týmto riešeniam môžete nielen pomôcť planéte, ale aj zvyšovať povedomie o týchto problémoch v spoločnosti.

Kalkulácia

Pri mnohých dotáciách a grantoch je potrebné deklarovať zníženie uhlíkovej stopy ako dôkaz, že ide o zelené riešenie s pozitívnym dopadom na prírodu. Naša spoločnosť Vám zabezpečí kalkuláciu uhlíkovej stopy pred aj po ukončení procesu, resp. poskytnutí dotácie z verejných alebo súkromných grantov.

Offsetting

V prípade, že neviete alebo nemáte kapacitu znížiť uhlíkovú stopu internými procesmi, BeGreen navrhne ako optimalizovať procesy pre zníženie uhlíkovej stopy. V prípade, že to nie je možné z ekonomických a časových dôvodov tak Vám ponúkneme na individuálny kompenzačný balík, prostredníctvom ktorého znížite Vašu uhlíkovú stopu.

Zelené kredity

Keďže vo väčšine prípadov nie je možné úplne eliminovať uhlíkovú stopu, Begreen ponúka zakúpenie Zelených kreditov, ktorými sa Begreen zaviaže podporiť zelené projekty, ktoré Vám budú garantovať uhlíkovú neutralitu.

Ozvite sa nám

Máte otázky alebo záujem o spoluprácu?

BeGreen Solutions s.r.o.
Na Revíne 20,
Bratislava 831 01
IČO: 53 647 645

 +421 905 574 625

begreensolutions@
begreensolutions.sk

Kontaktný formulár

5 + 3 =